תמצית טיוטא לעתירה

על ידי מנהל מדעי בעתירה דוקטור אופיר   פלומנבום. טיעונים משפטים לקוחים מטיוטאת עורך דין לעתירה.

PDF

נובמבר 2020

טיוטא זו הוכנה על ידי מנהל מדעי בעתירה דוקטור אופיר   פלומנבום. טיעונים משפטים לקוחים ממכתב מיצוי דין.  

PDF

  אוקטובר 2020