לרשותכם מכתב שניתן להוריד ולשלוח לבעלי תפקיד ציבורי בעיריה, מועצה, רשות מקומית ואזורית, ועד הישוב.
3 שלבים:

1. הורידו את המכתב אליכם. ערכו אותו על ידי הוספת שמכם ושם הרשות בה אתם מתגוררים.

2. שלחו איתו גם את רשימת המחוזות בעולם שעצרו את 5G.

3. שלחו איתו גם את המסמך על תיעוד נזקי קרינה טרום 1971

 

מכתב מקוצר יותר לחברים ומשפחה, הורידו מכאן.

יכולים גם לשלוח למשרדי הממשלה המצויינים כאן, אבל לא במקום. יותר חשוב לרשויות המקומיות.

רשימת מיילים חלקית :
מבקר המדינה –
mevaker@mevaker.gov.il
tidhar@mevaker.gov.il

משרד להגנת הסביבה –
sar@sviva.gov.il
yaelm@sviva.gov.il
yifatha@sviva.gov.il
D@sviva.gov.il
stelian@sviva.gov.il

משרד הבריאות
Call.Habriut@moh.health.gov.il
sar@moh.gov.il
mankal@moh.health.gov.il
dover@moh.gov.il
mmancal@moh.gov.il
itamar.grotto@moh.gov.il

משרד התקשורת
requests@moc.gov.il
mualeme@moc.gov.il
shirar@gertner.health.gov.il