לרשותכם מסמך שניתן להוריד ולשלוח לבעלי תפקיד ציבורי בעיריה, מועצה, רשות מקומית ואזורית, ועד הישוב וכולי.

את המכתב ניתן להוריד מכאן

נא לשלוח את המכתב לבעלי תפקידים ברשות המקומית על מנת להפעיל לחץ מלמטה.

יכולים גם לשלוח למשרדי הממשלה המצויינים כאן, אבל לא במקום. יותר חשוב לרשויות המקומיות.

רשימת מיילים חלקית :
משרד להגנת הסביבה –
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

משרד הבריאות
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

משרד התקשורת
[email protected]
[email protected]
[email protected]