דור חמש בסלולרי הינו שם קוד למגוון תשתיות וטכנולוגיות שהיוו את השלב הבא בפריסה ושימוש בציוד אלחוטי וסלולרי. המטרה המוצהרת היא לאפשר תקשורת אלחוטית מהירה יותר בכל מקום. הדבר יתבצע על ידי פריסה של עוד אנטנות סלולריות ומתקני קצה אלחוטיים בלב הערים, בשכונות מגורים ומול בתי תושבים. בבד בבד ישווקו עוד עוד ציודים, טכנולוגיות, מוצרים, תשתיות, שירותים המבוססים על שימוש בתקשורת אלחוטית-סלולרית. מספר מקורות הקרינה סביבנו ילך ויעלה ורמות החשיפה הסביבתית והאישית תגדל מבחינת זמן החשיפה, תדרי החשיפה, ורמות הקרינה.

מבחינת האנטנות יעשה שימוש באנטנות נקודה לנקודה (בעלות עלומות שידור צרה) בתדרים מעל 20GHz שיקשרו בין אנטנות לבניינים, מוסדות, נקודות גישה ואנטנות אחרות.  כמו כן יעשה שימוש באנטנות מוקטנות, אך לא נמוכות קרינה, שיכוונו אל הרחוב והבתים עצמם. אנטנות אלו ישדרו כנראה בתדרים מתחת 6GHz. חלקן יהיו אנטנות היכפיות וחלקן כאלה שיאפשרו כיוון הקרן בעיקר (אבל לא רק) אל המשתמשים.

מבחינת ציוד הקצה, מספר המכשירים המשדרים, עלנו, סביבנו, בבית שלו, במשרד ובמקום העבודה, יגדל בסדרי גודל. מספר טכנולוגיות שיאפשרו שידור בין מכשיר למכשיר יוצגו (למשל WIGI או ZIGBEE) ויעשה בהן שימוש במקביל לדור החמישי. "בתים חכמים אלחוטיים" יוצפו במכשירים "חכמים" במסגרת מה שמכונה "הבית החכם" או ה IOT.

גם במרחק הציבורי יהיה גידול משמעותי במוצרי ורכיבי ה IOT, כדוגמת מצלמות אבטחה, תחנות אוטובוס חכמות, מסכי מידע, מכוניות אוטונומיות, תקשורת בין מכוניות, מערכות תחבורה אחרות, תשתיות עירוניות (עיר חכמה) וכו.

בנוסף יעשה מעבר מטכנולוגיות חוטיות לגמרי לטכנולוגיות שבהן הקישור אל הצרכן הוא אלחוטי בעוד רשת חוטית, בדרך כלל מבוססת סיב אופטי, תגיע עד קרוב לביתו. בכל אזור תותקן אנטנה ראשית שתהיה מחוברת לסיב אופי ותשדר לבתי הצרכנים (FIXED WIRELESS או LAST MILE). אפשרי שההתקנים יהיו חלק מתשתית האנטנות הסלולריות ואפשרי שבנוסף. שימוש בטכנולוגיות אלו יבוא על חשבון פיתוח ותחזוקה של טכנולוגיות חוטיות (ובטוחות) לגמרי כמו למשל קווי נחושת של בזק או הוט.

נכתב על ידי עמיר בורנשטיין, "ללא קרינה בשבילך"
פרטים נוספים – http://www.norad4u.co.il/knowledge-h/5g