הנה ראיון ברדיו קסם בחולון, על רחוב לאון בלום שהוגדר כרחוב חכם ראשון בישראל,
עם כל המערכות שאמורות להיפרס בכל רחובות ישראל