מאות מדענים כתבו עתירה ועצומה על מנת להישמר ולתקן תקנות למען בריאות הציבור מקרינה בלתי מייננת שיש לה השפעה מזיקה ומרחיקת לכת על כל החי והצומח.

הנה כאן הקישור לעתירה בעברית