תרומים  שרוצים לראות    דפי חשבון עם רשימת תרומות (הוכחה על רציפות תרומות) כולל תרומה ספציפית שלהם יש לרשום אימיל עם כותרת "קבלה" .

באימיל יש בסך הכל לרשום סכום ושם

אנו מכינים מסמכי קבלה וישלחו גם אלו