הנה שידור שערכתי בעקבות הצלחות ראויות לשבח באוסטרליה והורדת אנטנות קיימות כמו גם ביטול הקמה של אנטנות עתידיות,
מומלץ ללמוד מהמסמכים המצורפים, להיוועץ בעו"ד ולהתחיל לתקוף.

יש כאן משהו שיכול לשנות את מאזן הכוחות וכמו תמיד:
זה תלוי רק בכם!
זה קישור למסמך המקורי – https://bit.ly/2nQsAcU
זה קישור לתרגום שלו – https://bit.ly/2nOkbGN
תרגום מכתב התנגדות – בקרוב

שומרי השדה האלקטרומגנטי