תייגו ראשי ערים, מועצות, ישובים, שתפו והבינו שעל מנת לעצור את הפריסה, יש לפעול.
https://ehtrust.org/national-institutes-of-health-dna-damage-from-cell-phone-radio-frequency-radiation/