תייגו ראשי ערים, מועצות, ישובים, שתפו והבינו שעל מנת לעצור את הפריסה, יש לפעול.
מוזמנים לקרוא ולשלוח את המסמכים הבאים לראשי רשויות – https://emfkeepers.co.il/%d7%9c%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa/
 
https://ehtrust.org/national-institutes-of-health-dna-damage-from-cell-phone-radio-frequency-radiation/