לרשותכם מסמך שניתן להוריד ולשלוח לבעלי תפקיד ציבורי בעיריה, מועצה, רשות מקומית ואזורית, ועד הישוב וכולי.
את המכתב ניתן להוריד מכאן

רשימת מיילים חלקית :
משרד להגנת הסביבה –
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

משרד הבריאות
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

משרד התקשורת
[email protected]
[email protected]
[email protected]