חות דעת בעתירה

חות דעת שהוכנו לעתירה ממדענים מחו"ל ומוצגים בעתירה כמאמרים במדיה

תמלילים בעתירה

שולחן עגול

סידצקי יעל דן

עוד  מסמכים בעתירה

דוח מדידות

דוח רשמי

דוחות ממדידות אחרות

תשובת סידקצי על תקן

מסמך  

מסמך סטיליאן לעירית ירושלים

טבלאות

מסמך  

פניות פעילים

מסמכים
רבקה מדידות ירושלים

בת ציון שאילתה

בית ספר חולון

בית ספר ראשון לציון

שכונת ראש עין

ועדה להגנת ילד