ב 7.6.20 נשלח מכתב לראש הממשלה וכמה שרים מטעם עו"ד ששכרנו, בדרישה לעצור את המחדל שנקרא 5 ג'י וערים חכמות!

 

הנה המכתב כאן