סרט תעודה  על קרינה בחיים שלנו. לא רואים אותה או מריחים אותה והיא עדיין מורגשת על ידי התאים שלנו.
מתחיל בהקרנת שגרירות ארה"ב במוסקבה.
צפיה חובה!

שומרי השדה האלקטרומגנטי